+90 342 337 83 13 (pbx)

Hakkımızda

Kusva Geri Kazanım

Günümüzde sanayi faaliyetleri sonucunda açığa çıkan atıklar çağdaş toplumların en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir.Üretim sonucu oluşan atık kimyasal maddeler işlenerek geri kullanılabilir formalara dönüştürmeyi amaçlayan Kusva Geri Kazanım bu soruna çözüm olarak doğmuştur.

Atıkların geri kazanılması mali açıdan etkili bir atık yönetimi alternatifidir. Bu teknik fabrikaların üretimleri sonucunda ortaya çıkan yüksek atık bertaraf maliyetlerini ortadan kaldırdığı gibi gelir elde eder. Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere çevrilmesine geri kazanım denir.

Geri kazanımla doğal kaynaklarımız korunur, hammadde temininde dışa bağımlılık azalar ve ekonomiye katkı sağlanır. Çöplüğe giden atık azalır ve geleceğe yatırım yapılır.

17

Yıllık Tecrübe

47

Tamamlanmış Proje

5382

Dönüştürülmüş Atık

354

Taşınmış Atık