+90 342 337 83 13 (pbx)

Kalite Politikamız

Kusva Geri Kazanım

1)Ülkemizde doğal varlıkların korunması amacıyla halkı eğitmek ve bilinçlendirmek
2)Tüm faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini tespit edip iyileştirme çalışmaları yapmak
3)Üstün kalite ve çevre anlayışını benimsetmek
4)Ambalaj atıklarının kaynağında toplanması çalışmalarında bulunarak vahşi depolamayı önlemek
5)Verimliliğimizi artırmak
6)Yasa ve mevzuatlara uygun hareket etmek
7)Geri kazanım konularında halkı bilinçlendirerek çevre bilinci oluşturmak
8)Doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmak
9)Gelişme raporlarına göre sistemi takip etmek
10)Personelimizin bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla eğitimler vermek
11)Personelimize bütünlük ilkesi içinde ekip çalışma ruhu aşılamak
12)Büyük çapta yatırımlar yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmak
13)Satış noktaları, belediyeler ve tüketiciler ile işbirliği ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak

17

Yıllık Tecrübe

47

Tamamlanmış Proje

5382

Dönüştürülmüş Atık

354

Taşınmış Atık