Plastik Bidon

Plastik Bidon

Daha çok tekstil sektöründe kullanılan, taşınabilir kolaylığı olan, torbalı ve torbasız kullanıma açık ambalajlardır. Daha küçük miktarda ürünlerin taşınmasında tercih edilmektedir. Bu küçük hacimli ambalaj malzemeleri küçük nakliye araçlarında kolaylıkla taşınmaktadır.

  • 30lt nta bidon,
  • 60lt çanta bidon,
  • 60lt çember kapaklı bidon,
  • 120lt plastik bidon,
  • 170lt plastik bidon,
  • 200lt tapalı ve çemberli bidon

IBC Tanklar

IBC Tank

IBC tanklar içerisine sıvı mamuller konan 1.000 Lt.’lik hacimli ambalajlardır. Genellikle ithalat ve ihracat yapan firmaların tercih ettiği çelik kafesli korumalı ambalajlardır. Hacim olarak büyük olması nedeniyle taşıma ve kaldırmada kolaylık sağlaması ve dış darbelere dayanıklı olması için kafes sistemi ile koruma altına alınmıştır. Bu özellikleri nedeni büyük hacimli olması ve korunaklı olmasıyla tercih edilmektedir. IBC tank diye adlandırdığımız bu ambalaj ürünlerinin çelik ve tahta paletli olmakla birlikte plastik paletlisi de mevcuttur.

Kullanılmış IBC tanklar, TSE standartlarına uygun Çevre Ve Orman Bakanlığı’ndan lisanslı araçlarımızla , sözleşme yapılmış sanayi kuruluşlarından alınıp lisanslı olan tesisimizde temizlenmeden önce uygun koşullarda depo edilmektedir. Depo edilen bu kirli malzemelerden akıntılara karşı gerekli önlemler alınarak çevre kirliliğinin oluşmaması sağlanmaktadır. Atıklarla kirlenmiş olan her IBC tank uygun şartlarda tesisimizde temizlenip, yenilenerek üretime ve piyasaya geri kazanılmaktadır.

Doğru kararlar doğru tercihle başlar...

Ne yapıyoruz?

Tesisimizde geri dönüşümü sağlanan ambalaj malzemeleri; IBC 60lt., 120 lt. kontamine olmuş bidonlar, polietilen tanklardır.

 

Nasıl yapıyoruz?

İlgili yönetmelik kapsamında kontamine olmuş ambalaj malze- melerinin toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi ve ticareti hükümlere bağlanmıştır.

Neden Geri Kazanım?

Tekrar kulanım imkanı olan niteliğini kaybetmemiş kontamine ambalajları notralize ederek geri kazanım sağlanmaktadır.