Yazdır

Kalite Politikamız

http://www.ugurmetallimited.com.tr/index4_files/geri_donusum_surecleri.jpg1)Ülkemizde doğal varlıkların korunması amacıyla halkı eğitmek ve bilinçlendirmek
2)Tüm faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini tespit edip iyileştirme çalışmaları yapmak
3)Üstün kalite ve çevre anlayışını benimsetmek
4)Ambalaj atıklarının kaynağında toplanması çalışmalarında bulunarak vahşi depolamayı önlemek
5)Verimliliğimizi artırmak
6)Yasa ve mevzuatlara uygun hareket etmek
7)Geri kazanım konularında halkı bilinçlendirerek çevre bilinci oluşturmak
8)Doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmak
9)Gelişme raporlarına göre sistemi takip etmek
10)Personelimizin bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla eğitimler vermek
11)Personelimize bütünlük ilkesi içinde ekip çalışma ruhu aşılamak
12)Büyük çapta yatırımlar yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmak
13)Satış noktaları, belediyeler ve tüketiciler ile işbirliği ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak

Super User tarafından yazıldı.Posted in: Kurumsal

Doğru kararlar doğru tercihle başlar...

Ne yapıyoruz?

Tesisimizde geri dönüşümü sağlanan ambalaj malzemeleri; IBC 60lt., 120 lt. kontamine olmuş bidonlar, polietilen tanklardır.

 

Nasıl yapıyoruz?

İlgili yönetmelik kapsamında kontamine olmuş ambalaj malze- melerinin toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi ve ticareti hükümlere bağlanmıştır.

Neden Geri Kazanım?

Tekrar kulanım imkanı olan niteliğini kaybetmemiş kontamine ambalajları notralize ederek geri kazanım sağlanmaktadır.