Hakkımızda

http://afmplastik.com/tr/images/stories/logolar/geri_donusum.pngGünümüzde sanayi faaliyetleri sonucunda açığa çıkan atıklar çağdaş toplumların en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir.Üretim sonucu oluşan atık kimyasal maddeler işlenerek geri kullanılabilir formalara dönüştürmeyi amaçlayan Kusva Geri Kazanım bu soruna çözüm olarak doğmuştur.

Atıkların geri kazanılması mali açıdan etkili bir atık yönetimi alternatifidir. Bu teknik fabrikaların üretimleri sonucunda ortaya çıkan yüksek atık bertaraf maliyetlerini ortadan kaldırdığı gibi gelir elde eder. Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere çevrilmesine geri kazanım denir.                                

Geri kazanımla doğal kaynaklarımız korunur, hammadde temininde dışa bağımlılık azalar ve ekonomiye katkı sağlanır. Çöplüğe giden atık azalır ve geleceğe yatırım yapılır.

Kalite Politikamız

http://www.ugurmetallimited.com.tr/index4_files/geri_donusum_surecleri.jpg1)Ülkemizde doğal varlıkların korunması amacıyla halkı eğitmek ve bilinçlendirmek
2)Tüm faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini tespit edip iyileştirme çalışmaları yapmak
3)Üstün kalite ve çevre anlayışını benimsetmek
4)Ambalaj atıklarının kaynağında toplanması çalışmalarında bulunarak vahşi depolamayı önlemek
5)Verimliliğimizi artırmak
6)Yasa ve mevzuatlara uygun hareket etmek
7)Geri kazanım konularında halkı bilinçlendirerek çevre bilinci oluşturmak
8)Doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmak
9)Gelişme raporlarına göre sistemi takip etmek
10)Personelimizin bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla eğitimler vermek
11)Personelimize bütünlük ilkesi içinde ekip çalışma ruhu aşılamak
12)Büyük çapta yatırımlar yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmak
13)Satış noktaları, belediyeler ve tüketiciler ile işbirliği ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak

Doğru kararlar doğru tercihle başlar...

Ne yapıyoruz?

Tesisimizde geri dönüşümü sağlanan ambalaj malzemeleri; IBC 60lt., 120 lt. kontamine olmuş bidonlar, polietilen tanklardır.

 

Nasıl yapıyoruz?

İlgili yönetmelik kapsamında kontamine olmuş ambalaj malze- melerinin toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi ve ticareti hükümlere bağlanmıştır.

Neden Geri Kazanım?

Tekrar kulanım imkanı olan niteliğini kaybetmemiş kontamine ambalajları notralize ederek geri kazanım sağlanmaktadır.