Yazdır

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Hizmetleri

http://ehs.wustl.edu/hmm/PublishingImages/Overpack.jpg150110 atık kodlu, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajları (Varil, IBC Tank, Plastik Bidon) lisanslı araçlarımız ile lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisimize taşıyor, atık taşıma, geri kazanım ve bertaraf hizmetlerini birlikte sunarak, müşterilerimize zaman ve maliyet avantajları sağlıyoruz.

Planlama Sistemimiz

Tehlikeli atıklarınızın taşınması, geri kazanım ve bertarafı ile ilgili 1 ay veya daha erken sürede vereceğiniz talimatlar ile Planlama Sistemimiz sayesinde, Türkiye genelinde  müşterilerimizin taleplerini değerlendirerek en uygun rota ve araç seçimi ile atıklarınızın optimum maliyette taşınabilmesini sağlamaktayız.

Super User tarafından yazıldı.Posted in: Hizmetler

Doğru kararlar doğru tercihle başlar...

Ne yapıyoruz?

Tesisimizde geri dönüşümü sağlanan ambalaj malzemeleri; IBC 60lt., 120 lt. kontamine olmuş bidonlar, polietilen tanklardır.

 

Nasıl yapıyoruz?

İlgili yönetmelik kapsamında kontamine olmuş ambalaj malze- melerinin toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi ve ticareti hükümlere bağlanmıştır.

Neden Geri Kazanım?

Tekrar kulanım imkanı olan niteliğini kaybetmemiş kontamine ambalajları notralize ederek geri kazanım sağlanmaktadır.