Tehlikeli Atık Geri Kazanım Hizmetleri

http://ehs.wustl.edu/hmm/PublishingImages/Overpack.jpg150110 atık kodlu, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajları (Varil, IBC Tank, Plastik Bidon) lisanslı araçlarımız ile lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisimize taşıyor, atık taşıma, geri kazanım ve bertaraf hizmetlerini birlikte sunarak, müşterilerimize zaman ve maliyet avantajları sağlıyoruz.

Planlama Sistemimiz

Tehlikeli atıklarınızın taşınması, geri kazanım ve bertarafı ile ilgili 1 ay veya daha erken sürede vereceğiniz talimatlar ile Planlama Sistemimiz sayesinde, Türkiye genelinde  müşterilerimizin taleplerini değerlendirerek en uygun rota ve araç seçimi ile atıklarınızın optimum maliyette taşınabilmesini sağlamaktayız.

Tehlikeli Atık Taşıma Hizmeti

Tehlikeli Atık Taşıma Lisanslı Araçlarımız

http://mcluk.com/images/hazardous-waste.jpgTesisinizde oluşan tehlikeli atıkların; Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı, TSE ve K1 Belgelerine sahip 7,5 Ton, 12,5 Ton ve 26 Ton taşıma kapasiteli araçlarımız ile uzman personelimiz tarafından Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli prosedürler tamamlanarak güvenli bir biçimde nakliyesini gerçekleştiriyoruz.


Tehlikeli atıkların beyanı (TABS), atık yönetimi, atıkların taşınması, depolanması, geri kazanım ve bertarafı ile ilgili tüm süreç, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimleri tarafından denetlenmektedir.

Çevre Mevzuatı, yapılan denetimler sonucu tespit edilen ihlaller ile ilgili ağır para cezaları, idari ve adli yaptırımlar içermektedir.

Kusva Geri Kazanım, uzman ve tecrübeli kadrosu, gerekli tüm izin ve lisanslara sahip araçları, geri kazanım ve bertaraf tesisi ile tehlikeli atıklarınız konusunda güvenli hizmet sunmaktadır.

Doğru kararlar doğru tercihle başlar...

Ne yapıyoruz?

Tesisimizde geri dönüşümü sağlanan ambalaj malzemeleri; IBC 60lt., 120 lt. kontamine olmuş bidonlar, polietilen tanklardır.

 

Nasıl yapıyoruz?

İlgili yönetmelik kapsamında kontamine olmuş ambalaj malze- melerinin toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi ve ticareti hükümlere bağlanmıştır.

Neden Geri Kazanım?

Tekrar kulanım imkanı olan niteliğini kaybetmemiş kontamine ambalajları notralize ederek geri kazanım sağlanmaktadır.